تاریخ انتشار :

نماز

جاهایی که لازم نیست نماز را رو به قبله خواند

در حال اضطرار و ناچاری و

 

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  مسئله ۶۲ )  دو نماز است که سوره «قل هو الله» هفت بار در آن خوانده می شود:

۱ ـ نماز مخصوص شبهای قدر.

۲ ـ نماز مخصوص مسجد جمکران.

1

مسئله ۶۳ ) در دو جا لازم نیست نماز را رو به قبله خواند:

۱ ـ در حال اضطرار و ناچاری؛ مانند مریضی که به پشت خوابیده یا در شرایطی است که نمی تواند رو به قبله نماز بخواند و یا کسی که ناچار است سوار بر مرکب یا در حال فرار از دزد یا دشمن نماز بخواند.

۲ ـ در نمازهای مستحبی هنگامی که بخواهد در حال راه رفتن نماز بخواند( زیرا نمازهای مستحبی را می توان حتی در حال راه رفتن خواند آن هم در حال اختیار ولی اگر در حال ایستاده بخوانند، رو به قبله بودن لازم است.)

منبع: جام نیوز

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار