تاریخ انتشار :

ماجرای علامه محمد تقی جعفری و راننده تاکسی

راننده تاکسی با اعتراض میگه یه جوری میگی ای خدای من که انگار فقط خدای شماست!!

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) روزی علامه جعفری سوار تاکسی شده بودند .در مسیر راه نفس عمیقی میکشند و از ته دل می گویند:

ای خدای من!


راننده تاکسی با اعتراض میگه یه جوری میگی ای خدای من که انگار فقط خدای شماست
!!
ایشان در جواب فورا دو بیت از سعدی می خواند
:

چنان لطف او شامل هرتن است …….. که هر بنده گوید خدای من است

چنان کار هرکس به هم ساخته …….  کــــه گویا به غیری نپرداخته

488493

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار