دیالوگ برگزیده رسوایی 2
تصاویر / عکس نوشته های جالب از فیلم رسوایی

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیالگوهای ماندگار فیلم اخراجی ها اثر مسعود دهنمکی را اینجا ببینید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما