تاریخ انتشار :

آنچه باید مسلمانان و مسیحیان بدانند

عهدنامه پیامبر درباره مسیحیان

این عهدی است که محمد بن عبدالله، فرستاده خدا، برای تمام مسیحیان نوشته است. کسی تا دنیا زنده است نباید به این عهد مخالفت ورزد تا دنیا به آخر برسد

                                            به نام خداوند بخشنده مهربان
به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )این عهدی است که محمد بن عبدالله، فرستاده خدا، برای تمام مسیحیان نوشته است.
این نامه ای است که آن را محمد بن عبدالله، برای همه مردم نوشته است، تا آنان را بشارت دهد و انذار کند…تا برای مردم بر خدا بعد از نبی حجتی نباشد، و خداوند عزیز و حکیم است.این نامه را نوشت برای اهل ملت او، و برای هر کس که در مشرق یا مغرب زمین، مسیحی است، دور باشد یا نزدیک، عرب فصیح باشد یا عجم، شناخته شده باشد یا ناشناخته.این نامه عهدی است برای آنان، و هر کس عهدِ در آن را بشکند و با آن مخالفت کند و از آنچه امر شده تعدی کند، همانا عهد خدا را شکسته و میثاق خدا را نقض کرده و دین خدا را مسخره کرده و او مستوجب لعنت است، چه از حاکمان باشد یا مسلمانان مومن…برای مسیحیان است،

invation

آنچه برای من، نزدیکان من، ملت من و طرفداران من است.مثل این است که آنان رعیت و اهل ذمّه من هستند. ما هرگونه اذیت کردن آنان را منع می کنیم…هیچ اسقفی لازم نیست اسقفیت خود را تغییر دهد. هیچ راهبی لازم نیست که از راهبیت خود دست کشد.هر کس در صومعه هست، بماند. هر کس در گردش است، بگردد.هیچ بنایی از کلیساها و محل تجارت آنان نباید خراب شود، و هیچ چیز از مال کلیساها نباید در بنای مسجد و منازل مسلمانان وارد شود.هر کس این کار را بکند، عهد خدا را شکسته و با رسول او مخالفت ورزیده است.بر راهبان و اسقفان، نه جزیه است نه غرامت، و من ذمّه آنان را در هر جا که باشند، حفظ می کنم، در خشکی یا بیابان، در شرق یا غرب، در جنوب یا شمال، آنان در ذمّه و میثاق من هستند و از هر بدی در امان اند. و همچنین هر کس که در کوه ها یا مواضع مبارک، عبادت می کند، این گونه است و از محصول زراعتشان خراج و زکات نگیرید…با آنان مگر به چیز خوب مجادله نکنید…هر کس با عهد خدا مخالفت ورزد و بر خلاف آن عمل کند، میثاق خدا را مخالفت کرده، و با رسول خدا مخالفت ورزیده است…کسی تا دنیا زنده است نباید به این عهد مخالفت ورزد تا دنیا به آخر برسد.

احمدی میانجی ، مکاتیب الرسول ج۳ ص ۷۵۷-۷۶۲

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار