تاریخ انتشار :

در تهران

تصاویر / مداحی محمد عرب در هئیتی از انگلیسی زبانان

محمد عرب ایرانی مقیم امریکا که در برنامه ماه عسل به عنوان یک تواب معرفی شد به اشکال گوناگون به معرفی اهل بیت می پردازد

photo_2016-10-12_13-28-06 photo_2016-10-12_13-28-03 photo_2016-10-12_13-28-01 photo_2016-10-12_13-27-57 photo_2016-10-12_13-27-54 photo_2016-10-12_13-28-08 photo_2016-10-12_13-27-51 photo_2016-10-12_13-27-49 photo_2016-10-12_13-27-41 photo_2016-10-12_13-27-38 photo_2016-10-12_13-27-36 photo_2016-10-12_13-27-33 photo_2016-10-12_13-27-29

محطالب مرتبط با محمد عرب را اینجا ببینید

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار