تاریخ انتشار :

مقتل خوانی مرضیه هاشمی مجری تازه مسلمان پرس تی وی

مرضیه هاشمی ( ملانی فر انکلین کهخودتازه مسلمان است در جمع انگلیسی زبانان به زبان انگلیسی مقتل خوانی میکند

photo_2016-10-11_11-19-26 photo_2016-10-11_11-19-29 photo_2016-10-11_11-19-32 photo_2016-10-11_11-19-35 photo_2016-10-11_11-19-37 photo_2016-10-11_11-19-40

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار