«نارندرا مودی» نخست وزیر هند
نخست‌وزیر هند هنگام پخش اذان سخنرانی خود را متوقف کرد

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )«نارندرا مودی» نخست وزیر هند که در میان هوادارانش با شور و حرارت مشغول سخنرانی بود، با شنیدن صدای اذان از مسجدی در نزدیکی محل سخنرانی، به احترام اذان سخنان خود را متوقف کرد و میکروفون‌ها را پایین آورد. مودی که از آیین هندو پیروی می‌کند و در ۲۰۱۴ به نخست وزیری هند رسیده است، تا پایان اذان ساکت ماند و با اشاره دست از هوادارانش هم خواست که سکوت کنند.

<

>

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما