تاریخ انتشار :

داستانی از کتاب آنان که دویدند و رسیدند

چرا مسلمان شدم؟

در اسلام هدف از زندگی، شناخت خدا و پرستش او ست که شکست یا موفقیت در جهان پس از مرگ وابسته به آن است. سوره ذاریات آیه ۵۶:”جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت کردن .”

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) به عنوان یکانتخاب لباس با روسری مرا از دیگر آمریکایی ها متمایز می کند.بعضی وقت ها در خیابان و یا مغازه از من می پرسند چرا این لباس را انتخاب کردم و منم  می گویم مسلمان هستم. اما می دانم سوال واقعی آنها این است که چرا مسلمان شدم. می خواهم آنچه که در تحقیق از دین اسلام یاد گرفتم برایتان بگویم. اول با چند مسلمان آشنا شدم و از آنها سوال هایی پرسیدم. می خواستم ببینم به چه چیزهایی اعتقاد دارند. برایم خیلی جالب بود که این قدر شباهت بین اسلام و مسیحیت وجود دارد.

به خودم گفتم نباید به خاطر کارهای ناپسند چند به ظاهر مسلمان، درباره اسلام این طور قضاوت کرد و برای فهمیدن، باید به خود اسلام نگاه کنم، نه به کار بعضی از مسلمانان، تا حقیقت را پیدا کنم. باید تعصبها را کنارمی گذاشتم و با ذهنی باز مطالعه  میکردم. اولین چیزی که مرا متعجب کرد، این بود که مسلمان حضرت مسیح را دوست دارند و به او اعتقاد دارند.

1395-02-16_10-53-39

فهمیدم اسلام یعنی آرامش پیدا کردن و اعتقاد به یگانگی خداوند و اطاعت از دستورات او، اسلام می گوید که دین مشابهی توسط پیامبران قبل ارائه شده است. اسلام دین یکتاپرستی است و پرستش خدا را آموزش می دهد وبه ما  می گوید که خدایی به جز خالق یکتا وجود ندارد و هیچکس شریک او نیست.

سوره نساء آیه ۱۱۶:” خداوند شرک به خود را نمی آمرزد در حالیکه۱گناهان دیگر را بر هر که مشیتش تعلق گیرد می آمرزد و هرکس شریکی برای خدا قائل شود، بی تردید در گمراهی بی پایان افتاده است.”

آیات مشابهی در تورات، سفر خروجی، فصل بیستم، عبارت دو و سه وجود دارد: من پروردگار شما هستم و شما نباید برای من شریک قائل شوید

در اسلام هدف از زندگی، شناخت خدا و پرستش او ست که شکست یا موفقیت در جهان پس از مرگ وابسته به آن است. سوره ذاریات آیه ۵۶:”جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت کردن .”

سوره ملک آیه ۱و ۲:”بزرگوار است خداوندی که فرمانروایی جهان هستی به دست قدرت اوست و بر همه چیز تواناست. خداوندی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما بندگان را بیازماید که کدام نیکوکارتر است و او مقتدر آمرزنده است.”

مسلمان همه چیز را برای خدا می داند. این می تواند انسان را تشویق کند تا نسبت به خود، خانواده، جامعه و

تمام جهان احساس مسئولیت کند. اسلام می گوید تمام کودکان، پاک و بدون گناه متولد می شوند (عکس مسیحیت) و فطرت انسان، او را به سوی یکتا پرستی و تشخیص خوب و بد هدایت می کند. قرآن می گوید در ابتدای

خلقت، خدا از تمام فرزندان آدم شهادت گرفت.

سوره اعراف آیه ۱۷۲:” آنها را بر خود گواه ساخت. آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهی می دهیم تا در روز قیامت نگویید ما از این واقعه  غافل بودیم.”

وقتی که انسان به سن بلوغ م یرسد، نسبت به اعمالش مسئول می شود، ام ا مسئوا اعمال دیگران نیست.

سوره الاسراء آیه ۱۵:”هرکس هدایت یابد، برای خود هدایت یافته است و آن کس که گمراه شود به زیان خود گمراه شده است و هیچکس گناه دیگری را به دوش نمی گیرد.”

اسلام به ما می آموزد، اگر چه انسان در طول زندگی اشتباه می کند اما نباید از رحمت خدا مایوس شود.

سوره الزمر آیه ۵۳:” به آن بندگان که در گناه زیلده روی کرده اند بگو از رحمت خدا ناامید نشوید؛ او آمرزنده مهدبان است.”

در اسلام توبه کلید رستگاری است. اسلام به ما.می آموزد وقتی که انسان متوجه اشتباه خود شد باید از آن دوری کند و سعی کند خودش را اصلاح کند. در آن صورت می تواند منتظر قبول رحمت خدا باشد.

سوره آل عمران آیه ۱۳۶و۱۳۵:”نیکان) کسانی هستند که هر گاه مرتکب عمل زشت شوند یا به نفس خود ستم کنند. خدا را به یاد آورند و برای گناهانشان طلب آمرزش کنند و جز خدا هیچ کس نیست که گناهان را بیامرزد و آنها هستند که در انجام کار زشت اصرار نکنند، چرا که به زشتی معصیت آگاهند. آنها هستند که پاداش عملشان، آمرزش پروردگار است و باغ هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری می شود و در آن بهشت برای همیشه از نعمتهای الهی بهره مند خواهند بود و پاداش نیکوکاران چقدر نیکو ست.”

اسلام می گوید انسان ها پیش خدا یکسان هستند.  بهترین افرد با تقواترین آنهاست.

اسلام انسا نها را به عدالت، حقوق مساوی، آزادی، حق دفاع از خود و صداقت توصیه می کند و از فریبکاری و رباخواری نهی می کند و انسان را به کار و کوشش فراوان و رقابتی صادقانه تشویق  می کند.

در اسلام ازدواج وسیله آرامش و شادی در زندگی است. یک زن مسلمان با ازدواج ، نام خانوادگی و دارایی هایش را از دست نمی دهد.

اسلام به زن هیچ گونه ظلمی نمی کند. قرن ها قبل، زنان مسلمان حقوقی داشتند که زنان غربی، تازه بعضی از آنها را به دست آورده اند. این ها دلایل من برای مسلمان شدن است.

مترجم خانم سمانه رحمان نژاد

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار