تاریخ انتشار :

تازه مسلمان آمریکایی

بانوی تازه مسلمان آمریکایی از حجاب می گوید

چیزی که در علت حجاب زنان یافتم این بود که آن ها مالک بدن خود هستند

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)    چیزی که در علت حجاب زنان یافتم این بود که آن ها مالک بدن خود هستند و نمی خواهند دیگران با آن ها رفتار جنسی داشته باشند. اما تفاوت ایده مسلمانان و فمنیست ها در بروز بیرونی بود، در یک طرف شما می بینید که لباس کمی دارند و معتقند که بدن خودم هست و می خواهم اینگونه لباس بپوشم و به خودم مربوط است و در طرف دیگر زنان مسلمان هستند که خود را می پوشانند ولی حجاب محدودیتی برای مردان لاقیداست.

 

<

>

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار