تاریخ انتشار :

سانتیاگو ریکاردو پاز ( شیخ عبدالکریم پاز)

احساس می کردم که هیچ کدام از ادیان بجز اسلام برایم زنده نیست

تهدید ، تحت نظر بودن ، عدم اجازه پرواز و ورود به برخی کشور ها مثل آمریکا و حمله به مسجدشان در آرژانتین نمونه هایی از این سختی هاست.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  سانتیاگو ریکاردو پاز ( شیخ عبدالکریم پاز) در یک خانواده هفت نفره ، مسیحی کاتولیک ، در آرژانتین به دنیا آمد.
مادر بزرگ و پدر بزرگش بسیار مقید و مذهبی بوده اند. پدرش پاتولوژیست بوده اند و خودشان در آرژانتین رشته فلسفه غرب خوانده است.
برادر بزرگترشان یک سفر به مراکش داشتند و پس از برگشت ، برایشان از اسلام و مسلمین تعریف زیادی کردند.
ایشان سفرهای مختلفی داشته اند و در این سفرها درباره ادیان مختلف تحقیق کرده است و با استدلال خدا و یگانگی خدا برایش اثبات میشود . او احساس میکرده که هیچ کدام از ادیان بجز اسلام برایش زنده نبوده اند و نمیتوانستند پاسخ های منطقی و محکم برای سوالات او داشته باشند.
در سن ۲۳ سالگی مسلمان شدند و نام عبدالکریم را انتخاب کردند…
در سال ۱۳۶۶ به حج میروند و در آن سفر با ایرانی ها آشنا شده و درباره اسلام و انقلاب از آنها سوال میپرسد.
او در آرژانتین هم از دوستان ایرانی خود این سوالات را میپرسد و آنها تا حدی به سوالات او پاسخ میدهند و یکی از آن ها که روحانی بوده است به او میگوید که برای یافتن پاسخ سوالات خود باید به ایران برود .
او به ایران می آید و در همان سال با افرادی که برای دیدن ایران آمده بودند به جبهه میرود و در سوسنگرد از مناطق جنگی بازدید میکند.
ایشان در جبهه بسیار تحت تاثیر فضای معنوی جبهه قرار میگیرند و در راه بازگشت گریه میکنند.
در نهایت شیخ عبدالکریم برای یافتن پاسخ سوالات خویش و کسب اطلاعات درباره اسلام ، در ایران شروع به تحصیل میکند و پس از مدتی برای دستیابی به مغز اسلام وارد حوزه علمیه میشود.
ایشان در سال ۷۲ به لباس روحانیت ملبس میشود و پس از آن در شهر های مختلف جهان و آرژانتین شروع به تبلیغ میکند.
شیخ عبدالکریم در مسیر تبلیغ مفاهیم اسلام و تشیع ، سختی های زیادی تحمل کرده اند.
تهدید ، تحت نظر بودن ، عدم اجازه پرواز و ورود به برخی کشور ها مثل آمریکا و حمله به مسجدشان در آرژانتین نمونه هایی از این سختی هاست.
شیخ عبدالکریم در آرژانتین ازدواج کردند و سه دختر دارند ،همسر ایشان اصالتا لبنانی است .

در رابطه با ایشان اینجا بخوانید

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار