پرفسور ساشادینا
حقوق زن در اسلام از نگاه پرفسور ساشادینا ( به روایت من )

ما در تدوین قانون اساسی جدید عراق و افقانستان به این مسئله برخورد کردیم یعنی خانوم ها می خواستند که در قانون اساسی حقوق ارث و شهادت و امثال هم را ما مساوی در نظر بگیریم ولی آیات صریح قرآن

   به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )، اول بگم نوشتم به روایت من چون من در سر کلاس ایشان یاد گرفتم که هر شنونده یا خواننده ای بنابر آن پیش زمینه های ذهنی خود برداشتی از متن دارد که در موقع انتقال آن موضوع را باید به روایت وی نامید و حقیقت منظور گوینده را باید خود گوینده بگوید.

از زبان ایشان : سخنرانی پروفسور در جمع دانشجویان با عنوان اعلامیه حقوق بشر و حقوق زنان مسلمان در آذر ماه انجام شد . در این سخنرانی استاد به تبین حقوق زنان در اسلام و جایگاه این گفتمان در اعلامیه حقوق بشر حرفهای زیادی زدند. حالا از این سخنرانی من یکی دو نکته را بیان میکنم.

 سوال : نظر شما در مورد حقوق زنان در قضایای که قرآن بصورت صریح روی آنها تکیه کرده است مثل قانون ارث و حکم برابری شهادت دو زن با یک مرد چیست ؟

جواب : ما در تدوین قانون اساسی جدید عراق و افقانستان به این مسئله برخورد کردیم یعنی خانوم ها می خواستند که در قانون اساسی حقوق ارث و شهادت و امثال هم را ما مساوی در نظر بگیریم ولی آیات صریح قرآن در مورد نصف بودن حق زنها در مورد ارث و شهادت و غیره را دیگران مورد اشاره قرار میدادند و با استناد به آنها میخواستند که در قانون اساسی این نکات به همان نحوی که در قرآن آمده ذکر شود.

نظر شخص من در این مورد این است که میتوان در تفسیر این آیات بازنگری کرد ما در زمان امروز نیاز به تفاسیر جدید از قرآن داریم و این احکام از تفاسیر قبلی منشاء دارد من میگویم میشود که به این آیات بانگاهی جدید و نو نگاه کرد که متخصیصین امر باید بنشینند و از قرآن مفاهیم جدید را استخراج کنند .

من مجتهد هستم ولی شما حق ندارید از من تقلید کنید ( خنده حضار ) به نظر من آیه ای که در آن انسان را به عدالت میخواند از این آیات مهمتر و اساسی تر است و در زمان حال باید دید با جایگاه فعلی زن در جامعه آیا نصف بودن حق ارث خانوم ها بازهم با عدالت هم خوانی دارد یا نه ؟ این سوالی است که باید روی آن تحقیق شود و به آن جواب دقیق داد من می گویم میشود به این قوانین یک باز نگری کلی داشت و احکامی منطبق بر عدالت و جامعه امروز استخراج کرد.

سوال یکی حضار: استاد نظر شما در مورد گفته حضرت علی علیه السلام در مورد زنان ناقص العقلندچیه آیا با وجود همچین حرفی از حضرت علی علیه السلام جایی برای دفاع از حقوق زنان در اسلام باقی می ماند؟

جواب : من در این مورد تحقیق کردم قبل و بعد این کلام از این کلام مهمتر است شما که این جمله را مورد نظر قرار میدهید آیا میدانید این جمله در چه زمانی و خطاب به چه کسی بیان شده است؟ این جمله در خطابه حضرت بعد از جنگ جمل است . خطاب آن به عایشه همسر پیامبر ( ص) است . و چون حضرت علی در اینجا با خانم محترمی روی سخن داشته اند فعل را جمع بسته اند و آن جمعی که در این جمله است خطاب به فرد است و جمع بودنش فقط به خاطر احترام است.

منبع: http://heart-wrote.blogfa.com/

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما