دانشمند شهیر اروپائی آقای هیل
نماز از زبان رهبر حزب کمونیست که مسلمان شد

این دانشمند مشهور اروپائی، قبلاً از رهبران حزب کمونیست بود پس از تحقیق دین مسیحیت را برگزید و سپس در پی تحقیقات عمیق به دین اسلام مشرّف گردید

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)   دانشمند شهیر اروپائی آقای هیل:** این دانشمند مشهور اروپائی، قبلاً از رهبران حزب کمونیست بود پس از تحقیق دین مسیحیت را برگزید و سپس در پی تحقیقات عمیق به دین اسلام مشرّف گردید.***

از روزی که اسلام ظاهر شد، نماز یگانه شعار اسلامی به صورت یک ضرورت درآمد. ارتباط این نماز با مسیحیت و یهودیت هر چه باشد نیروی خاص و اهمیّتی فوق العاده در بین مسلمانان پیدا کرد. و بعدها به صورت نماز جماعت به اقتدا امامی که اغلب خود محمّد صلی الله علیه و آله بود اقامه می شد. هر کسی به هنگام نماز جماعت، اجتماع مسلمانان را مشاهده کند که برای نماز صف بسته اند و با نظام خاصّی در کمال وقار و با طرز حیرت انگیزی رکوع و سجود می کنند، به شگفتی در می آید، و آثار تربیتی آن را در روان مسلمین از همان روزهای نخستین درک خواهد نمود.

کافی است که ما نقش نماز را مورد بررسی قرار دهیم که چه تأثیر مهمّی در بیدار کردن روح نظم و حفظ نظام داشته است. آنگاه به خوبی در می یابیم که در حقیقت نماز برای مسلمانان مانند یک آموزش نظامی بوده است و همین نظم مسلمانان در نماز، روح وحدت و یگانگی را در میان مسلمانان زنده کرده، برادری، مساوات و برابری و دستاوردهای اجتماعی اسلام را عملاً ایجاد می نموده است.** اسلام از دیدگاه دانشمندان، ج 1، ص 34.

منبع:http://www.ghadeer.org/

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما