تاریخ انتشار :

فهیمه نیکو منظر ارائه کرد:

تصویر سازی / شهید ادواردو آنیلی

خانم فهیمه نیکو منظر هنرمند همدانی عضو انجمن شهید ادواردو آنیلی تصویری دیگر از شهید ادواردو آنیلی را تصویر سازی نمودند

به گزارش سایت رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) تصاویر دیگر در مورد شهید ادواردو آنیلی را اینجا ببینید

دیگر آثار خانم نیکو منظر را اینجا مشاهده کنید

photo_2016-04-06_13-45-18

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار