یادی از پدرانی که شهید شدند
تصویرسازی / پدر آسمانی

فهیمه نیکو منظر از هنرمندان همدانی از اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی است به مناسبت روز پدر این اثر را ارائه داد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )«فهیمه نیکومنظر» تصویرساز و کارگردان انیمیشن که مجموعه تصویر سازی شهید آنیلی را در کارنامه خود دارد به مناسبت روز پدر تصویرسازی جدید را هدیه به فرزندان شهدا ارائه داده است. دیگر تصویرسازی ها از شهدا را اینجا ببینید

دیگر آثار خانم نیکو منظر را اینجا مشاهده کنید.

فهیمه نیکو منظر- پدر آسمانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما