تاریخ انتشار :

به همت انجمن شهید ادواردو آنیلی برگزار شد

تصاویر / سیر نمایشگاهی یمن در تکیه شهدای اصفهان – قطعه شهدای گمنام

 انجمن شهید ادواردو آنیلی ( مهدی ) د رجدید ترین فعالیت خود سیر نمایشگاهی    یمن را در ایام نوروز در تکیه شهدایاصفهان برپا نمود.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) در این سیر نمایشگاهی سعی شده تا همه آنچه یک فرد در مورد یمن و جنگ نابرابر آن باید بداند در کمترین زمان ممکن با تصاویر مربتط و جالب توجه بیان شود.

نمایشگاه یمن را اینجا دانلود کنید

۲۰۱۶۰۳۲۷_۱۸۲۰۱۶ ۲۰۱۶۰۳۲۷_۱۸۱۹۱۰ ۲۰۱۶۰۳۲۷_۱۸۱۷۵۲ ۲۰۱۶۰۳۲۷_۱۸۱۸۰۹ ۲۰۱۶۰۳۲۷_۱۸۱۷۱۸ ۲۰۱۶۰۳۲۷_۱۸۱۷۲۳ ۲۰۱۶۰۳۲۷_۱۸۱۷۴۵ ۲۰۱۶۰۳۲۷_۱۸۱۶۵۵ ۲۰۱۶۰۳۲۷_۱۸۱۸۵۰ ۲۰۱۶۰۳۲۷_۱۸۱۸۵۴ ۲۰۱۶۰۳۲۷_۱۸۱۹۲۸ ۲۰۱۶۰۳۲۷_۱۸۱۹۳۲

اشتراک گذاری :


  1. علی گفت:

    خدا خیرتون بده شما مگه یه کاری برای فرهنگ بکنید مسولان که خواب اند

آخرین اخبار