حنیفه جوان نیجریایی
طرح جوان نیجریایی برای تولید عروسک محجبه

حنیفه معتقد است باید بتوانیم جایگزین مناسب برای دختران مسلمان ارائه کرد تا لباسهایی مطابق با محیط فرهنگی و اجتماعی خود داشته باشند و از این عروسکها الگو بگیرند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  ترجمه: معصومه طاهری -البته این طرح هنوز در مرحله پیش نویس است. حنیفه  جوان 24ساله نیجریایی است که  در وبلاگ خود تصاویی از عروسک محجبه ای منتشر کرده و از طراحی این نوع عروسک اسلامی در نیجریه با مشخصه های اسلامی سخن گفته است. به خصوص لباسهای اسلامی که به تن دارد و می تواند بهترین الگوی پوشش و لباس برای دختران مسلمان باشد و جایگزینی برای عروسک غربی باربی  محسوب شود.

حنیفه معتقد است باید بتوانیم جایگزین مناسب برای دختران مسلمان ارائه کرد تا لباسهایی مطابق با محیط فرهنگی و اجتماعی خود داشته باشند  و از این عروسکها الگو بگیرند. دختران مسلمان باید  بتوانند از دین و مذهب و اعتقاد خود  حفاظت کنند و بیداری و  شناخت بیشتر همچنین اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند  خودشان از الگوهای ئداخلیاستفاده کنند نه اینکه به الگوهای غربی چشم بدوزند.

landscape-1454614726-hijarbie

 ریحانا بون معلم سابق یکی ازمدارس اسلامی که در سال 2014 تاسیس شده است می گوید طرح این عروسک برای ادا احترام به رومیسا است زنی که به اسلام گروید. عروسکی که باعث واکنش منفی دکتر فواز جرجس  محقق مشهورمسلمان و استاد دانشکده اقتصاد لندن است که عروسک را نماد غیرانسانی و تحجر دانست. به خصوص  حماقت وجنون  که مردان را تحریک می کند.

 وی معتقد است: مسلمانان  بخش جدای ناپذیر حامعه بین المللی در قرن 21 هستند اقلیتی که  به طرز ناامید کننده ای همچنان در عصر باستان و  تحجر و باستان گرایی مانده اند . او ازاین بابت اظهار تاسف کرد.

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما