تاریخ انتشار :

اختصاصی رهیافتگان

جدیدترین تصاویر تکان دهنده از جنایت ارتش نیجریه علیه شیعیان این کشور +فیلم

جدید ترین تصاویر جنایت ارتش نیجریه علیه شیعیان این کشور توسط خبرنگار رهیافتگان در زاریا منتشر شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) در روز شهات امام رضا علیه السلام ارتش نیجریه به حسینیه شیعیان این کشور حمله و بعد از کشتار وحشیانه عزاداران به شکل غیر انسانی رهبر شیعیان این کشور را بازداشت کرد. در این حمله بیش از ۱۰۰۰نفر شهید و مفقود شدند. عربستان سعودی و اسرائیل پشت پرده این جنایت قرار داشتند.

zarya zarya zarya zarya zarya zarya zarya zarya zarya zarya zarya zarya

<>

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار