تاریخ انتشار :

شاهرخ ضرغام

پوستر/ لاتی که یک شبه عارف شد

این جوانها را خداى تبارک و تعالى آن طور در ظرف یک مدت بسیار کم ، متحول کرد به یک مقامى که آن هایى که پنجاه سال زحمت کشیده اند، نرسیده اند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

 

 %d8%b6%d8%b1%d8%ba%d8%a7%d9%85

 

امام خمینی(رحمه الله علیه):

اشخاصى بعد از زحمت هاى فراوان پنجاه ساله به یک مقامى مى رسند و این جوانها را خداى تبارک و تعالى آن طور در ظرف یک مدت بسیار کم ، متحول کرد به یک مقامى که آن هایى که پنجاه سال زحمت کشیده اند، نرسیده اند به این مقام ؛ نرسیده اند به آن جا که غیر از خدا اصلاً هیچى نخواهند، شهادت را این طور طالب باشند. این طور غیر شهادت را در برگیرند. این یک مسئله مهمى است . ما همیشه باید در نظر داشته باشیم که این مسئله ، مسئله عادى نیست .

 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار