عکس / آخرین پیام سفیر مفقود شده ایران در عرفات

از خداوند متعال صحت و سلامت این خادم اسلام را خواستاریم

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما