تاریخ انتشار :

آمریکا

گزارش اندیشکده پیو درباره امور مرتبط با دین و مذهب در آمریکا

در انتخابات میان دوره ای آمریکا در سال ۲۰۱۴، نظرسنجی ها نشان داد افرادی که حداقل به صورت هفتگی در مراسم مذهبی شرکت می کنند، در مجلس نمایندگان، به نسبت ۵۸ به ۴۰ درصد، جمهوری خواهان را بر دموکرات ها ترجیح می دهند.

گزارش اندیشکده پیو درباره امور مرتبط با دین و مذهب در آمریکاخبرگزاری رسا ـ اندیشکده پیو با اشاره به چند مورد از امور دینی آمریکا، وضعیت دین و مذهب را در این کشور مورد بررسی قرار داده است.

به گزاری خبرگزاری رسا، مرکز تحقیقاتی پیو (Pew Research Center) که یکی از اندیشکده های برجسته آمریکا است، با ذکر ۱۰ موضوع عمده و مهم مرتبط با دین و مذهب، به بررسی وقایع دینی ـ مذهبی این کشور پرداخته است.
مایکل لیپکا نویسنده این گزارش می گوید: در روزهای اخیر بحث های مرتبط با دین و اعتقادات در آمریکا از چند جهت جلب توجه می کند. یکی این که قرار است ماه آینده پاپ فرانسیس به آمریکا سفر کند. مورد دیگر نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری این کشور و سرانجام تاثیرگذاری جریان های مختلف در تغییر دورنمای دینی و اعتقادی آمریکا است.
وی افزود: در دهه گذشته یکی از مهمترین و مستندترین تغییرات رخ داده در آمریکا، رشد روزافزون آمار “عدم پایبندی دینی” در آمریکا است. این آمار در سال ۲۰۰ برابر با ۱۶ درصد و در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲۳ درصد است.
این محقق مرکز تحقیقاتی پیو (Pew Research Center) در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه سالانه سازمان نویسندگان خبر دینی در فیلادلفیا در هفته جاری، ۱۰ مورد از نتایج تحقیقات اندیشکده خود را اینچنین بیان کرد:
۱٫ اکثریت بزرگسالان آمریکا پروتستان نیستند
آمریکا در داشتن ملتی با اکثریت دینی پروتستان، سابقه ای تاریخی دارد و با توجه به مطالعات اخیر دورنمای دینی آمریکا در مرکز پیو در سال ۲۰۰۷، بیش از نیمی از بزرگسالان آمریکا (۵۱٫۳ درصد) پروتستان هستند.
اما این رقم کاهش یافته است و تحقیقات ما در سال ۲۰۱۴ رقم ۴۶٫۵ درصد را برای تعداد بزرگسالان پروتستان در کشور نشان می دهد.
۲٫ تغییر دین امری عادی در آمریکا است
بسته به آن که نوع تغییر دین چگونه تعریف شود، ۴۲ درصد از بزرگسالان آمریکا، دین خود را تغییر داده اند. منظور از این تغییر دین، تغییر مذهب پروتستانیسم است.
اما حتی اگر پروتستانیسم یک گروه مجزا متصور شود، در حال حاضر حدود یک سوم مردم آمریکا (۳۴ درصد)، مذهبی غیر از آن مذهبی را دارند که والدین آنان داشته اند.
۳٫ تفاوت نژادی و قومیتی در میان گروه های دینی و مذهبی آمریکای بسیار زیاد است
پیروان فرقه «منتظران روز هفتم»، مسلمانان، شاهدان یهوه، بیشترین تفاوت نژادی در میان گروه های دینی ساکن آمریکا را دارند.
کمترین تفاوت نژادی نیز در «آئین ملی باپتیست»، «کلیسای لوتری اوانجلیک آمریکا» و «آیین لوتری کلیسای میسوری» دیده می شود.
۴٫ پیش از صدور بیانیه عمومی پاپ فرانسیس در مورد محیط زیست در ماه ژوئن، دیدگاه کاتولیک های آمریکا در مورد تغییرات آب و هوا، منعکس کننده دیدگاه همه مردم آمریکا از جمله شاخه های اصلی باپتیست بود
در حالی که از هر ۱۰ دموکرات کاتولیک در آمریکا، شش تن عقیده دارد، گرم شدن زمین به دلیل اشتباهات انسانی بوده و بسیار جدی است؛ فقط حدود یک چهارم جمهوری خواهان کاتولیک چنین عقیده ای دارند.
۵٫ در هر هفته عادی، از هر پنج آمریکایی یک نفر عقاید دینی خود را به صورت آنلاین ابراز داشته و بیان می کند
چنین آماری در مورد افرادی که مخاطب برنامه های رادیوهای مذهبی و یا برنامه های مذهبی تلویزیون هستند و یا به نغمه های مسیحی گوش می دهند؛ صادق است.
۶٫ مردم آمریکا به تدریج در حال حمایت از ازدواج همجنس گرایان هستند
آمار بدست آمده از نظرسنجی های مختلف در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد که ۵۵ درصد از افراد بزرگسال آمریکایی از ازدواج همجنس گرایان حمایت می کنند. ازدواجی که در حال حاضر با رای دادگاه عالی آمریکا در ماه ژوئن، در سراسر این کشور قانونی شده است.
این ارقام نشانگر رشد ۲۰ درصدی حمایت از ازدواج همجنس گرایان در یک دهه اخیر است. در میان گروه های مذهبی مهم، پروتستان های سفیدپوست اوانجلیک، با ۲۴ درصد حمایت، کمترین حمایت را از ازدواج همجنس گرایان می کنند. در همین حال افرادی که هیچ پایبندی دینی ندارند، با ۸۲ درصد بیشترین حمیات را از ازدواج همجنس گرایان دارند.
۷٫ آزادی دینی
یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۴ نشان داد که مردم آمریکا در پاسخ به این سوال بسیار اختلاف نظر دارند که آیا اداره های خدمات ازدواج به دلایل دینی و مذهبی حق دارند که از ارائه خدمات به زوج های همجنس گرا خودداری کنند یا خیر.
۴۱ درصد از از مردم ابراز داشتند که این ادارات چنین حقی را دارند و ۴۹ درصد معتقد بودند که چنین اداراتی نباید بین زوج های مختلف فرقی بگذارند.
۸٫ مردم آمریکا در دو دهه اخیر در مورد مبحث مهم سقط جنین تا حد زیادی دیدگاه خود را حفظ کرده اند
اکثریت بزرگسالان آمریکا (۵۵ درصد) معتقدند که سقط جنین باید یا در همه موارد و یا در اکثر آنان قانونی باشد. در همین حال از هر ده نفر چهار تن معتقد است که سقط جنین یا باید در همه موارد و یا در اکثر آنها غیرقانونی باشد.
۹٫ تعداد حضور مردم آمریکا در مراسم مذهبی می تواند پیش بینی کننده مهمی در چگونگی شرکت آنان در انتخابات آینده باشد
در انتخابات میان دوره ای آمریکا در سال ۲۰۱۴، نظرسنجی ها نشان داد افرادی که حداقل به صورت هفتگی در مراسم مذهبی شرکت می کنند، در مجلس نمایندگان، به نسبت ۵۸ به ۴۰ درصد، جمهوری خواهان را بر دموکرات ها ترجیح می دهند.
در همین حال افرادی که هرگز در مراسم مذهبی شرکت نمی کنند، با درصد زیادی متمایل به دموکرات ها هستند. (۶۲ درصد در برابر ۳۶ درصد)
۱۰٫ اکثریت غالب اعضای کنگره را همچنان مسیحیان تشکیل می دهند (۹۲ درصد)
در حالی که در سال ۲۰۱۴ این آمار ۷۱ درصد بود. در حالی که ۲۳ درصد از بزرگسالان آمریکایی هیچ پایبندی آمریکایی ندارند، تنها یکی از اعضای کنگره (کریستینا سیناما) مدعی عدم پایبندی دینی است و این یعنی۰٫۲ درصد از کل اعضای کنگره./۸۴۷/ب۹۰۱/د

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار