تاریخ انتشار :

کربلایی جواد مقدم

به توکل خالق غمت با صدای کربلایی جواد مقدم

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  به توکل خالق غمت به توسل اسم عظمت به حزن این ماه ماتمت منو زخم دل تو و مرحمت من گدای تو تو و مرحمت من به سرخی رنگ پرچمت به سیاهی بیرق غمت رو سیام حرم مرا خاکم یک […]

 

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) 

به توکل خالق غمت به توسل اسم عظمت به حزن این ماه ماتمت منو زخم دل تو و مرحمت من گدای تو تو و مرحمت من به سرخی رنگ پرچمت به سیاهی بیرق غمت رو سیام حرم مرا خاکم یک شبی کربلا خاکم کن رو سیام حرم منو خاکم کن یک شبی کربلا خاکم کن به توکل خالق غمت به…

<

>

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار