تاریخ انتشار :

نماز خانم خبرنگار در وین / عکس

حاشیه فعالیت خبرنگاران رسانه های خارجی و ایرانی در دوازدهمین روز مذاکرات ۱+۵ در محل استقرار خود در مقابل هتل کوبورگ محل مذاکرات

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار