کیت زبیری
کتاب « تازه مسلمانان بریتانیا » در آستان قدس رضوی منتشر شد

این اثر بر کار میدانی انجام شده در میان نوکیشان بریتانیا استوار است و نیز به مطالب چاپی و اینترنتی نوکیشان بریتانیا اشاره دارد. در بسیاری از موارد مسلمانان در بریتانیا، استوارتر، سازمان یافته تر و پیشرفته تر ازمسلمانان دیگر مناطق اروپای غربی هستند و این کتاب پیش از آنکه به علل نوکیشی وابسته باشد، به رویدادهای پس از مسلمان شدن رسمی می پردازد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  «تازه مسلمانان بریتانیا» عنوان کتابی است که به برداشتی ممتاز از تفکر و گفتمان اسلامی پرداخته و به تازگی از سوی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، منتشر شده است.

 

خانم کیت زبیری نویسنده این کتاب، با استفاده از مصاحبه ها، نشریات و مطالب اینترنتی به بررسی تاثیر نوکیشان در دست یابی به تفکر و گفتمان اسلامی می‌پردازد و همچنین به دنبال طرح این مسئله است که آیا تازه مسلمانان به منزله میانجی، می توانند پل ارتباطی میان اسلام و غرب باشند.

 

این نویسنده به نوکیشان در جامعه بریتانیا بسیار توجه دارد و سرخوردگی فراوان آنان در قبال نگرش ها و اصول اخلاقی غرب بر اساس رویکرد آنان به اسلام را مورد بررسی قرار داده است.

 

کتاب «تازه مسلمانان بریتانیا» نگرش تازه مسلمانان بریتانیا را نسبت به هنجارهای جامعه و خانواده خود معرفی می کند و با به تصویر کشیدن شیوه گرویدن برخی از اعضای خانواده های بریتانیایی به آیین اسلام که بر اثر فطرت خداجو و مطالعات عمیق اسلامی صورت می گیرد، چالش‌های آنان را نشان می دهد.

 

این کتاب در 5 فصل با عناوین«نوکیشان در موقعیت بریتانیا»، «دوجنبه ای بودن نوکیشان»، «هویت تازه؟»، « جامعه و سیاست»و « زنان و مردان» تهیه و تنظیم شده است.

 

این اثر بر کار میدانی انجام شده در میان نوکیشان بریتانیا استوار است و نیز به مطالب چاپی و اینترنتی نوکیشان بریتانیا اشاره دارد. در بسیاری از موارد مسلمانان در بریتانیا، استوارتر، سازمان یافته تر و پیشرفته تر ازمسلمانان دیگر مناطق اروپای غربی هستند و این کتاب پیش از آنکه به علل نوکیشی وابسته باشد، به رویدادهای پس از مسلمان شدن رسمی می پردازد.

 

نویسنده این اثر، افزون بر مصاحبه، از یک رشته منابع نخستین، شامل کتاب، نشریه، مجله، روزنامه، پخش‌های تلویزیونی و رادیوی و اینترنت در نگارش این کتاب کمک گرفته است و خواننده با مطالعه این کتاب، می تواند به شناخت بیشتری از اسلام در غرب دست یابد.

 

گفتنی است؛ علی آخشینی ترجمه کتاب «تازه مسلمانان بریتانیا» را بر عهده داشته و حسین معصومی این کتاب را ویرایش کرده است. این کتاب در شمارگان 500 نسخه و در قطع وزیری چاپ و منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است./

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما