تاریخ انتشار :

ماریا جین بهسکاران

تشرف بانوی نیوزلندی به مذهب تشیع در یونان

وی گفت: اسلام دین همه خوبیها و مهربانی ها وحضرت محمد(صلی الله علیه واله) ، منشاء تمام خیرات و برکات است، لذا تمام مردم دنیا درصورت آشنایی ،به این دین کامل تمایل پیدا خواهند کرد.

 

3_72057

 

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )، بانوی تبعه کشور نیوزلند،  در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآتن به مذهب تشیع چعفری مشرف شد.

«خانم ماریا جین بهسکاران» پس ازبرگزاری مراسم تشرف به اسلام و مذهب شیعه، گفت: من دریک خانواده نسبتاً مذهبی بزرگ شدم ولی با مشاهده تبلیغات برعلیه اسلام ومسلمانان کنجکاوی من برای مطالعه و بررسی درمورد این مذهب که همچون دیگرمذاهب توحید محور واساش را اعتقاد به خدا تشکیل می دهد، بیشتربرانگیخته شد و بدین ترتیب مطالعه این مذهب را آغاز کردم وبه این نتیجه رسیدم که اسلام برای تمام سئوالاتی که معمولاً ذهن انسان را به خود مشغول می کند بویژه درحوزه بانوان جواب وپاسخ منطقی و راه حل بنیادی دارد.

وی گفت: اسلام دین همه خوبیها و مهربانی ها وحضرت محمد(صلی الله علیه واله) ، منشاء تمام خیرات و برکات است، لذا تمام مردم دنیا درصورت آشنایی ،به این دین کامل تمایل پیدا خواهند کرد.

دراین مراسم « محمدرضا پاکروان» سرپرست رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن درخصوص دین نورانی و حیات بخش اسلام برای نجات و سعادت دنیوی و اخروی تمام بشریت،تصمیم خانم « ماریاجین بهسکاران» برای تشرف به دین مبین اسلام آن هم در آستانه عید پرشکوه وسعید غدیر خم، عید ولایت و امامت ، را از برکات این ماه آسمانی دانست و برای وی در کنارهمسروخانواده اش آرزوی موفقیت وسربلندی نمود.

خانم ماریاجین بهسکاران فرزند وایبت، پس از تشرف به اسلام خواستار جاری شدن صیغه عقد وازدواج با علی فرزانه گردید ومراحل تشرف به اسلام وصیغه عقددائمی وشرعی توسط محمدرضا پاکروان جاری شد.

2_72056

درپایان نیز یک جلد کلام الله مجید با ترجمه زبان انگلیسی ویونانی،کتاب جایگاه زن دراندیشه امام خمینی(ره) وازدیگر منشورات واقلام فرهنگی به ایشان اهداء شد که مورد استقبال شدید این بانوی مسلمان قرارگرفت.

شایان ذکر است حضورشهروندان اروپایی درمحل رایزنی فرهنگی ایران در آتن وگرویدن به دین اسلام بیانگر آن است که تبلیغات منفی غرب برعلیه اسلام واسلام هراسی نه تنها تاثیری برافکارعمومی واندیشمندان جهان نداشته، بلکه نتیجه عکس برای کشورهای سلطه طلب واستکباری را درپی داشته است.

منبع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار