رساله حقوق حضرت زین العابدین
اینفوگرافیک/ حقوق اعضای بدن در اسلام

اینفوگرافیک حاضر همچون سلسله مطالب گذشته به مرور بخش های دیگری از این رساله می پردازد که در آن وظایف بشر نسبت به هفت عضو مهم از بدنش و حقوقی که آنها بر گردن انسان دارند، بیان شده است.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )، 

gilankhabar-human-body-rights-in-islam-by-rasalat-alhoghugh-imamsajad-infographic_th

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )، امام چهارم شیعیان از جمله ائمه ای هستند که مدت زمان ولایتشان بسیار طولانی بود و در این بازه کوشش کردند به تربیت ابعاد دینی مردم در خلوتهایشان و در زندگی روزمره شان بپردازند. در این راستا کتاب «صحیفه سجادیه» از برترین کتب ادعیه در اسلام است که شکر خداوند و پاکبازی در برابر عظمتش را در تمامی شئون زندگی به بهترین شیوه متذکر می شود.
کتاب دیگری که از حضرت زین العابدین بر جای مانده است «رساله حقوق» نام دارد که هشدار دهنده به انسانهاست تا در کردار و اندیشه شان، حق خدا و خود و اطرافیان و طبیعت و جانداران را مراعات کند. توصیه هایی که اگر به آنان عمل کنیم، دنیامان آباد خواهد شد و بالطبع عاقبتی خوش در جهان آخرت برایمان رقم می خورد.

اینفوگرافیک حاضر همچون سلسله مطالب گذشته به مرور بخش های دیگری از این رساله می پردازد که در آن وظایف بشر نسبت به هفت عضو مهم از بدنش و حقوقی که آنها بر گردن انسان دارند، بیان شده است.

gilankhabar-human-body-rights-in-islam-by-rasalat-alhoghugh-imamsajad-infographic_th

منبع: عمار نامه

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما