اسلام در کانادا
اسلام از هر دینی بیشتر در کانادا رشد کرده است

پس از اینکه اسلام در خاورمیانه ظهور کرد چنان رشدی کرد که جهان را حیرت زده نمود .این دین آسمانی با تعالیم متعالی توانست جهان را درنوردد و مرزها را طی کند.

IMG16162215-210x120
 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،   اسلام در کانادا از همه ادیان بیشتر رشد نموده و اینک قادر است با این رشد خود به اولین دین در کانادا تبدیل شود.

علیرغم رسانه ها که بر ضد اسلام فعالیت می کنند این دین به شدت رشد کرده و تعداد مساجد هر روز بیشتر می شود و زنان محجبه افزایش می یابند و بیشتر مسلمانان مهاجرانی هستند که از کشورهای اسلامی به این کشور  آمده و سبب رشد اسلام شده اند.

اینک در کانادا بیش از ۳ درصد جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند که این رقم نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

مسلمانان کانادا از جنبه های اقتصادی فرهنگی و علمی بسیار  رشد کرده مراکز اسلامی زیادی نیز در این کشور راه اندازی شده اند این موضوع سبب نگرانی افرادی است که قصد دارند مانع توسعه اسلام در غرب شوند و اسلام را تهدید علیه  امنیت و صلح می دانند.

منبع: صاحب نیوز

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما


  1. محمدی گفت:

    با آرزوی موفقیت و سلامتی برای مسلمانان حقیقی و پیروان واقعی اسلام ناب محمدی و نیز نابودی کفار، منافقین سعودی و وهابی