در کشور ایتالیا تعداد زیادی مسلمان وجود دارد
اسلام دومین دین ایتالیاست

در کشور ایتالیا تعداد زیادی مسلمان وجود دارد و هر روز بر این تعداد افزوده می شود.

 

 

789309

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،رشد اسلام در غرب به حدی چشمگیر است که هر روز بر تعداد مساجد افزوده و از کلیسا ها کم می شود. این موضوع در ایتالیا نیز وجود دارد. اینک در کشور ایتالیا تعداد زیادی مسلمان وجود دارد و هر روز بر این تعداد افزوده می گردد و این سبب نگرانی مسئولان غربی است و بر همین اساس است که هر روز رسانه ها بر علیه اسلام بیشتر بدگویی می کنند و اسلام را دینی خشن نشان می دهند.

اینک در ایتالیا بیش از یک میلون مسلمان و حدود ۷۰ مسجد وجود دارد که البته این تعداد مسجد برای مسلمانان کافی نیست چرا که همواره بر تعداد مسلمانان افزوده می گردد و البته هنوز در قانون اساسی این کشور اسلام دین رسمی نیست اما تلاشهای زیادی برای ایجاد یک توافق بین دولت ایتالیا و مسلمانان وجود دارد چرا که این بین این کشور و یهودیان و بودائیان این توافق به وجود آمده است.

مسلمانان این کشور از نظر اقتصادی نیز در وضعیت خوبی هستند و حدود ۵ درصد از تولید ناخالص این کشور به مسلمانان اختصاص دارد که بیانگر رشد و توسعه مسلمانان در ایتالیاست.

منبع: مهر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما