نگاهی به سیر تاریخی ترجمه‌ها
ترجمه‌های متعدد قرآن به زبان چینی؛ نماد رشد اسلام‌خواهی

ترجمه‌های چینی قرآن کریم نقش مهمی در گسترش فرهنگ اسلامی در چین ایفا کرده‌اند. مسلمانان چین با استفاده از این ترجمه‌ها فرهنگ اسلامی و اعتقادات دینی خود را تبلیغ کرده و این فرهنگ نیز به سهم خود در توسعه فرهنگ ملی چین تأثیر مثبتی گذاشته

 

 

85879448178283572771407881906

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،تاکنون ترجمه‌های مختلفی از قرآن به زبان چینی انجام شده که نخستین ترجمه‌ به سال ۱۹۲۷ برمی‌گردد؛ این ترجمه‌ها تاثیر بسزایی در رشد اسلام و تعالیم قرآن در چین داشته‌اند.

ترجمه‌های چینی قرآن کریم نقش مهمی در گسترش فرهنگ اسلامی در چین ایفا کرده‌اند. مسلمانان چین با استفاده از این ترجمه‌ها فرهنگ اسلامی و اعتقادات دینی خود را تبلیغ کرده و این فرهنگ نیز به سهم خود در توسعه فرهنگ ملی چین تأثیر مثبتی گذاشته و موجب پدید آمدن هویت ملت «خویی» در میان ملت‌های مختلف چینی شده است.

اینک، نژاد «خویی» درکنار نژاد «خَن» با هم زندگی کرده و از زبان و خط مشترک چینی استفاده می‌کنند و با فرهنگ یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند و در عین حال، هم‌چنان فرهنگ و آداب و رسوم سنتی و دینی اسلامی خود را حفظ کرده‌اند. ترجمه‌های کامل قرآن کریم به زبان چینی از سال 1927 تا 1990 صورت گرفته و رسما در این کشور منتشر شده‌اند. در ادامه ترجمه‌های کامل قرآن به زبان چینی را از نظر خواهیم گذراند.

ترجمه «تیه جِنگ» از زبان ژاپنی به زبان چینی

ترجمه جی جوِهمی

ترجمه و توضیح سه جلدی قرآن از وانگ جینگ‌جَی

ترجمه‌ همراه با تفسیر از لیو جین بیائو

«اصول اساسی قرآن» توسط یانگ جینگ‌شیو

ترجمه به همراه توضیحات «شی زی‌جو»

ترجمه «ماجیان»

ترجمه نثر مسجع از یحیی لین‌سونگ

ترجمه تفصیلی با متن عربی از تانگ دائوخَنگ

ترجمه و تفسیر قرآن از «جو جونگ‌سی»

ترجمه «سلیمان بَی جی‌سو»؛ نخستین ترجمه قرآن با نگرش شیعی

منبع: سایت اخوند چینی(عسگر آقایی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما