تاریخ انتشار :

نرگس:

کارمن؛ تازه مسلمان رومانیایی

بانوی رومانیایی که با اشنایی با یک گروه تئاتر، مسیر زندگیش تغییر کرد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )Why The Romanian Woman Converted to Islam.flv اسم من کارمن است و در رومانی به مدت بیست سال با همسر و دخترانم زندگی کردم. من مسیحی بزرگ شدم ولی نظام کمونیستی از اعتراف به خدا ما را منع می کرد اما من در درونم به وجود خدا معتقد بودم. بعداً در سال ۲۰۰۱ به همراه همسر و دخترانم زندگی کردم. من مسیحی بزرگ شدم ولی نظام کمونیستی از اعتراف به خدا ما را منع می کرد اما من در درونم به وجود خدا معتقد بودم…

<

>

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار