تاریخ انتشار :

باگفتن شهادتين

پزشک هندی در مازندارن مسلمان و شیعه شد + تصاویر

با توجه به تحقیقات و بررسی ها به حقانیت دین مبین اسلام آگاه شدم و این آگاهی سبب شد تا بدون اجبار و اکراه و با اختیار کامل دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری را انتخاب کنم .

  ویکرام امبالاوانان

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )، ویکرام امبالاوانان پزشک هندی با مراجعه به دفتر نماینده مقام معظم رهبری در مازندران به دین مبین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری گروید.
 ویکرام امبالاوانان
این پزشک هندی که پیش از این پیرو آیین هندو مسلک پیلاری بود گفت : با توجه به تحقیقات و بررسی ها به حقانیت دین مبین اسلام آگاه شدم و این آگاهی سبب شد تا بدون اجبار و اکراه و با اختیار کامل دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری را انتخاب کنم .
 ویکرام امبالاوانان

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار