هر کجا که خواهی باش

“وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، وقتی که شاهد عصر خودت و شهید حق و باطل جامعه ات نیستی ، هر کجا که خواهی باش ، چه در نماز ایستاده باشی ، چه به شراب نشسته باشی ،هر دو ، یکیست.”

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  “وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، وقتی که شاهد عصر خودت و شهید حق و باطل جامعه ات نیستی ، هر کجا که خواهی باش ، چه در نماز ایستاده باشی ، چه به شراب نشسته باشی ،هر دو ، یکیست.”
دکتر علی شریعتی ؛ حسین (ع) وارث آدم
adobe acrobat download
“if you don’t participate in the struggle between truth and falsehood, if u don’t attend to the events of your era and the martyrs of your
society, do whatever you want! It doesn’t differ whether you pray or drink wine.”
[Hussain (a.s.), heir of Adam (PBUH), Dr. Ali Sharyati]

به اشتراک بگذارید :