تاریخ انتشار :

سیبری

اسب های یاکوت در سرمای سیبری

اسب های یاکوت سیبری با قدی حدودا یک و نیم متری و شباهت فراوانی که به پونی های شتلند دارند، می توانند تمام طول سال را بدون هیچ گونه سرپناهی در سرمای طاقت فرسای منفی ۵۰ درجه سیبری دوام بیاورند.

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  اسب های یاکوت با قدی حدودا یک و نیم متری و شباهت فراوانی که به پونی های شتلند دارند، می توانند تمام طول سال را بدون هیچ گونه سرپناهی در سرمای طاقت فرسای منفی ۵۰ درجه سیبری دوام بیاورند.

 

اشتراک گذاری :

, ,

آخرین اخبار