تاریخ انتشار :

انتشارات ذکری

انتشارکتاب «زبان بدن»و تبیین معارف دین

کتاب «زبان بدن» به مهارت و چگونگی استفاده از زبان بدن در سخنرانی دینی پرداخته و در این راستا علاوه بر محور قرار دادن آیات قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام)، نیم نگاهی نیز به یافته های سایر دانشمندان در این زمینه داشته است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) زبان بدن در راستای تبیین معارف دین در کنار زبان گفتار، تکنیکی ارتباطی به شمار می‌رود که از طرفی سخنران از آن برای بیان احساسات و دلالت‌های مختلف بهره می‌گیرد و از طرفی او را برای انتقال بهتر پیام به مخاطب و نیز برقراری ارتباط مطلوب یاری می رساند.

کتاب «زبان بدن» که هفتمین مجلد از مجموعه کتاب های روش شناسی سخنرانی دینی است به مهارت و چگونگی استفاده از زبان بدن در سخنرانی دینی پرداخته و در این راستا علاوه بر محور قرار دادن آیات قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام)، نیم نگاهی نیز به یافته های سایر دانشمندان در این زمینه داشته و به آن بخش از مطالب که با مبانی دینی سازگار بوده توجه شده است.

کتاب حاضر بعد از بررسی زبان بدن خطبا قبل و بعد از اسلام به تعریف، اهمیت و کارکرد های زبان بدن در سخنرانی دینی پرداخته و سپس زبان بدن (زبان چهره، زیان دست و…) را از منظر قرآن و روایات بررسی کرده و در نهایت در دو بخش حالات و حرکات به شیوه تصویری به آموزش زبان بدن، معانی، پیام ها و چگونگی بهره گیری از آنها در سخنرانی دینی پرداخته است.

این کتاب به قلم آقای مسعود سلمه ای و از سوی انتشارات ذکری در یک هزار شماره منتشر شده است.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار