تاریخ انتشار :

جالب است بدانید

واقعیت از سه زاویه متفاوت

این پوستر یک مسله ساده ولی بسار مهم را خیلی ساده بیان کرده است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)در این مثال ساده میتوان‌پاسخ بسیاری از مناقشات و بحثها را یافت مثل ماجرایی که مولوی در مثنوی از چهار دوست بیان می کند که هر کدام به زبان خود انگور میخواستند ولی چون زبان همدیگر را متوجه نمیشدند با هم دعوا می کردند

 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار