تاریخ انتشار :

روز دوازدهم نمایشگاه قرآن تهران1401

گزارش تصویری/خانم ایوت مرسدس گنزالس (زهرا) رهیافته از امریکا

خانم گنزالس که بعد از تشرف اسم زهرا را برای خود انتخاب کرد گفت: اسم زهرا را از همان سنین کم برای خودم انتخاب کردم و حس خوبی داشتم به من آرامش می داد‌.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار