تاریخ انتشار :

مبلغین

منبر کوتاه

انگار روحانی شهید شیخ عباس خلیلی که در ۲۵ سالگی در کرمان بدست منافقین به شهادت رسیده، حتی بعد از شهادتش هم دست از رسالتش نکشیده.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) انگار روحانی شهید شیخ عباس خلیلی که در ۲۵ سالگی در کرمان بدست منافقین به شهادت رسیده، حتی بعد از شهادتش هم دست از رسالتش نکشیده.

سنگ قبرهای عبرت انگیز را اینجا ببینید

 در ابتکاری جالب که شاید به وصیت خود او بوده روی سنگ قبرش جمله‌ای نوشته شده که نظر هر بیننده را به خود جلب می‌کند:

menbar sahid

سعی کنید دست از اهل بیت (علیه السلام) بر ندارید که هرچه داریم به برکت آن معصومین (ع) است. قسمتی از وصیت نامه شهید

menbar sahid2

menbar

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار