ملاني جين
تازه مسلمانی ازکشور انگلیس؛

این خواهر مسلمان معتقد است که به حجاب عشق می‌ورزد و برای دیدار خود را خالق خویش پوشش دارد .

Vater Mark

ملانی جین

 

من به حجاب عشق می‌ورزم

به گزارش رهیافتگان: پس از انتشار تصویر «کریستین اس زرامسکی» آمریکایی که مسلمان شد و سال جاری به حج رفت. ملانی جین از کشور انگلیس به اسلام گروید و مسلمان شد. او مسیحی معتقدی بود اما درباره دین ابهامات زیادی درذهن داشت که کسی نبود پاسخگویش باشد.

ملانی جین می‌گوید پس ازاین‌که مسلمان شد به کشور دبی رفتم که از سوی آموزش و پرورش، پدر و مادرش دراین سفر شرکت کرده بودند. وی گفت: پدر و مادر من خیلی باز و مهربان هستند. آنها مردم‌دارند و همیشه به من یاد داده‌اند که  درمقابل تبعیضات بایستم و هر قومی با هر رنگ و نژاد و دینی که هست قابل احترام می‌باشد. او معتقد است که آموزش و پرورش یکی از عوامل مهم مسلمان شدن او بوده است که قطعا بدون این موقعیت نمی‌توانست به اسلام علاقه پیدا کند.

او با اشاره به واکنش برخی از حجابی که دارد و تصور می‌کنند این پوشش او از سوی مردان تحمیل شده است درباره احساسی که به حجاب دارد توضیح می‌دهد: من فکر می کنم زمانی که شما حجاب دارید باید دلیلی باشد تا خودتان را بپوشید چیزی که برای همه قابل درک نیست، آن است که شما برای خودتان و برای رضای خدا پوشش دارید همین دلیل است که  این حجاب را از روی اجبار و  نه به خاطر کس دیگری استفاده می‌کنیم.

این خواهر مسلمان معتقد است که به حجاب عشق می‌ورزد  و برای دیدار خود را خالق خویش پوشش دارد .

این زن جوان  درباره جابه‌جایی از کشورش هم می‌گفت: این مهاجرت  برای کشف و درک فرهنگ دیگر بود برای همین به دبی آمدم  تا بتوانم در کشوری دیگر ادیان مختلف را بررسی کنم و با مسلمانان  در دبی ملاقات داشته باشم و درباره اسلام بیشتر بدانم. زمانی‌که من در انگلستان بودم رفتار و برخورد متعصبان و کلیشه‌ای نسبت به مسلمانان وجود داشت  که روی من اثر گذاشته بود ولی حالا فهمیدم آنچه وجود دارد کاملا اشتباه است.

ملانی جین اذعان می‌کند که درک و فهم تصویر واقعی از اسلام منوط به مهاجرت از کشور  انگلیس بود تا بتواند بهتر اسلام و مسلمانان را درک کند

ملانی جین   گفت: اسلام دین کامل است.

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما