تاریخ انتشار :

سبک زندگی اسلامی

اسلام از حقوق زنان دفاع می کند

از دیدگاه اسلام، اگر زنی استعداد داشته باشد، مثلاً در علم، اختراع و اکتشاف، یا در سیاست یا کار اجتماعی استعداد داشته باشد، اما اگر دیگران اجازه استفاده و پرورش این استعدادها را ندهند، این عملی  ظالمانه است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) گروه ترجمه انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی سایت رهیافتگان-  مترجم از زبان انگلیسی :مونا نیکزادفر

متن اصلی

هدف اسلام در دفاع از حقوق زن این است که زن مورد ظلم قرار نگیرد. این ظلم و ستم است که  زن محیط امن و مطمئنی برای تحصیل، کار و احیاناً کسب درآمد نداشته باشد. از دیدگاه اسلام، اگر زنی استعداد داشته باشد، مثلاً در علم، اختراع و اکتشاف، یا در سیاست یا کار اجتماعی استعداد داشته باشد، اما اگر دیگران اجازه استفاده و پرورش این استعدادها را ندهند، این عملی  ظالمانه است.

منبع:khamenei.ir

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار