تاریخ انتشار :

برزخ

زمان در برزخ معنایی ندارد

در برزخ، امکان تکامل و تنزّل توسط رفتارهای اختیاری، از عموم انسان‌ها – به استثنای کودکان – سلب می‌شود اگرچه این امکان توسط آثار اعمالی که سابقا در دنیا انجام داده‌ایم، وجود دارد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)بَرْزَخْ عالَم میان دنیا و قیامت است که از آن به قیامت صغری، عالَم قبر و عالَم مثال نیز تعبیر می‌شود. بعد از مرگ و جدایی روح از بدن مادی، انسان به برزخ ورود می‌یابد

<

>

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار