تاریخ انتشار :

کارگردان امریکایی:

ما به خداوند بخشنده ومهربانی که اسلام می گوید اعتماد داریم

همه می دانند که ریشه اصلی دین اسلام دوکلمه مهم است خداوند بخشنده ومهربان است

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار