تاریخ انتشار :

موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

انتشار کتاب سازمان سیاسی بهاییت معرفی فرقه ضاله بهائیت

کتاب جدید موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی با عنوان «سازمان سیاسی بهاییت» به قلم حمیدرضا اسماعیلی منتشر شده است.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) کتاب جدید موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی با عنوان «سازمان سیاسی بهاییت» به قلم حمیدرضا اسماعیلی و ویراستاری دانشمند فقید، مرحوم علی اکبر رنجبر کرمانی، منتشر شده است.

در سال‌های پس از انقلاب گرچه متون متعددی درباره بهاییت به نگارش درآمد، اما نگاه غالب به آن، از زاویه‌ی بررسی یک فرقه‌ی جعلی و انحرافی و ملزومات آن است. غافل از آنکه روی دیگر سکه‌ی بهائیت، ماهیت سازمانی و ارتباطات سیاسی امنیتی آن از ابتدا تاکنون است که باعث شده کنش‌های اعضای آن، نه پیروی از آموزه‌های به ظاهر دینی، بلکه تبعیت از دستورات سازمانی باشد. این کتاب می‌کوشد از ابتدای شکل‌گیری بهائیت تا پایان دوره پهلوی را از این زاویه تحلیل و ارزیابی کند.

این کتاب ۶۱۶ صفحه‌ای در ۶ فصل با عنوان‌های «از بابیت تا کلونی بهاییت»، ««بهاییت جدید» و «تشکیل سازمان بهاییت»، «تحولات سازمانی شدن بهاییت در ایران پیش از تأسیس بیت العدل»، «سازمان سیاسی بهاییت» پس از تأسیس بیت العدل»، «بهاییت یهود صهیونیسم و اسراییل»، «بهاییت و حکومت پهلوی» تدوین شده است.

منبع: مهر

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار