تاریخ انتشار :

انتشارات Routledge

گرویدن به اسلام

فصل اول به تاریخ و وضعیت کنونی مسلمانان قدیمی ونیز تازه مسلمانان ساکن بریتانیا می‌پردازد. فصل دوم بر تجربیات دوران کودکی و نوجوانی تمرکز دارد و نظریات روانشناختی و جامعه شناسی مختلف را مرور می‌کند تا دریابد که این نظریه‌ها تا چه حد برای افرادی که به تازگی مسلمان شده‌اند،

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) تغییر دین یک پدیده بسیار پیچیده است. تغییر دین موضوعات و تجربیات مختلفی مانند افزایش ایمان و اعتقادات قلبی در ساختار یک دین، تغییر از عدم تعهد به باورها و سبک زندگی دینی به پذیرش سبک زندگی دینی یا تغییر از یک دین به دین دیگر را شامل می‌شود.
این مطالعه بر اساس تجربیات ۷۰ مسلمان بومی ساکن انگلیس نگاشته شده است. از این ۷۰ نفر این سوالات پرسیده شده است: چرا مسلمان شده‌اند؟ پیشینه گرویدنشان به اسلام چه بوده است؟ الگوهایشان برای گرویدن به اسلام چه کسانی بوده است؟ و نظریات موجود درباره اسلام تا چه اندازه بر آن‌ها تاثیرگذار بوده است؟ با توجه به پاسخ‌ها، طیف وسیعی از پیامدهای اجتماعی و روانی از زوایای مختلف و نیز سوابق مختلف زندگی آن‌ها از تجربیات کودکی تا نوجوانی و بزرگسالی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته شده است.

 

فصل اول به تاریخ و وضعیت کنونی مسلمانان قدیمی ونیز تازه مسلمانان ساکن بریتانیا می‌پردازد. فصل دوم بر تجربیات دوران کودکی و نوجوانی تمرکز دارد و نظریات روانشناختی و جامعه شناسی مختلف را مرور می‌کند تا دریابد که این نظریه‌ها تا چه حد برای افرادی که به تازگی مسلمان شده‌اند، کاربرد دارد. فصل سوم پیشینه نوکیشان در رابطه با دین را مورد بررسی قرار می دهد و سپس فرایند و شکل تغییرات آن‌ها را تحلیل می‌کند. فصل چهارم به دوره پس از تبدیل توجه می‌کند تا نشان دهد که تازه مسلمانان چه تغییراتی را متحمل شده‌اند.

همچنین رابطه بین نوکیشان، والدین آن‌ها و به طور کلی تازه مسلمانان و سایر افراد جامعه را بررسی می‌کند. فصل پنجم یافته های مربوط به تغییرات از طریق تصوف را نشان می‌دهد و تفاوت‌های تغییر دین از طریق تصوف با تغییر از طریق دیگر جنبش جدید مذهبی در غرب را مقایسه می‌کند. مقوله تغییر دین و گرویدن به اسلام چه در خارج از جهان اسلام و چه در داخل آن، تا به حال به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است و این کتاب می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد تغییر دین در اختیار ما قرار می‌دهد.

 

منبع:مرکز مطالعات اسلامی به زبانهای اروپایی

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار