تاریخ انتشار :

سید جعفر هاتف الحسینی

کتاب “تفسیر مسیحی قرآنی در میسیولوژی” بزودی منتشر خواهد شد

کتاب به بیان مدل های تفسیر مسیحی در قرآن می پردازد و در ادامه مدل های پل زنی قرآنی و و مدل های پست مدرن ضدیت با قرآن را به همراه نقد توضیح می دهد

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) سید جعفر هاتف الحسینی از کتاب جدید خود با نام تفسیر مسیحی قرآن در میسیولوژی خبر داد. این پژوهشگر جوان با بیان اینکه کتاب در مراحل آخر است، بزودی منتشر خواهد شد.

 

وی خاطرنشان کرد: این کتاب مجموعه مقالات میسیولوژی است که به بازخوانی رویکرد مسیحیان تبشیری در مقابل قرآن می پردازد. مدل های قرآنی پست مدرن مسیحیت نگرشی جدید به تبشیر بوسیله قرآن در بین مسلمانان دارد. این نگرش مبانی خاص انسان شناسی، تقابل فرهنگی، الهیات مسیحی و اسلامی دارد. مدل های قرآنی جدید به دو دسته شکلی و هرمونتیکی تقسیم می شود، مدل MIT یا ترجمه اسلامی از کتاب مقدس از مدل های معروف قرآنی است. هرمونتیک قرآنی در میسیولوژی تلاش دارد تفاسیر قرآنی را برای تبشیر مسیحیت به کار گیرد.

 

هاتف الحسینی ادامه داد: در این کتاب به بحث زمینه مند سازی قرآنی از مقالات میسیولوژی آمریکا پرداخته می شود و در ادامه به نگرش های قرآنی در انسان شناسی و تاثیر آن بر الهیات پست مدرن مسیحیت می پردازد.

 

وی رویکرد جدید مدل های قرآنی را به دلیل شیفت الهیات میسیون در جهان اسلام می داند و معتقد است مدل های جدید قرآنی به شکل ایجابی فقط قصد مصادره به مطلوب دارد، تا قرآن را وسیله ای برای تبشیر انجیل قرار دهد.

کتاب “تفسیر مسیحی در میسیولوژی” توسط سید جعفر هاتف الحسینی نوشته شده و به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه اصفهان منتشر خواهد شد

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار