تاریخ انتشار :

ماریا مارتینز

رهیافته اسپانیایی:تنها اسلام واقعی می تواند به صلح جهانی کمک کند (قسمت سوم)

تنها اسلام واقعی می تواند به صلح جهانی کمک کند. از آنجایی که پذیرش اسلام نه تنها روی  رابطه با مردم با خدا و دیگران تاثیر می گذارد بلکه بر کل جامعه تأثیرات سریع دارد. اسلام به خوبی درک شده و پذیرفته شده نه تنها بر فرد بلکه بر کل جامعه تأثیر می گذارد

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  گروه ترجمه انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی سایت رهیافتگان-  مترجم از زبان انگلیسی :مونا نیکزادفر

متن اصلی را اینجا ببینید

(قسمت سوم)

نظر شما در مورد نقاط مشترک اسلام و مسیحیت چیست؟

من فکر می کنم که هر دو مذهب در زمینه­­ی  آموزه های اخلاقی ،  پایه­­های یکسانی دارند. به عنوان مثال ، دیگران را مانند خود دوست داشتن ، اما هر دو از جهات دیگر فاصله دارند. برای مثال ، در اسلام مداخله روحانی برای بخشش گناهان انجام شده ضروری نیست ، در حالی که در مسیحیت باید آنها را به شخص دیگری ارتباط دهید که هنوز مثل شما  کاملاً ناآرام است.

 

این دو دین چگونه می توانند به صلح جهانی کمک کنند؟

پاسخ به این سوال  تا حدودی سخت است چراکه معتقدم که برای برقراری صلح در سراسر جهان یک فرآیند طولانی نیاز است که بستگی به عوامل زیادی دارد. به عنوان مثال ، ابتدا باید عدالت و حقیقت حاکم شود و امتیازات اقلیت به نفع اکثریت پایان یابد. برای این منظور ما نیاز داریم که اکثریت قریب به اتفاق دانش و آگاهی دیگری را کسب کنند و همه ساختارها و سیستم ها را تغییر دهند ، اعم از سیاسی ، قضایی ، آموزشی ، بهداشتی و غیره. همه ما انسان هایی با حقوق و تعهدات برابر هستیم و باید از  فرصت های برابر برخوردار باشیم.

 

در نتیجه ، تنها اسلام واقعی می تواند به صلح جهانی کمک کند. از آنجایی که پذیرش اسلام نه تنها روی  رابطه با مردم با خدا و دیگران تاثیر می گذارد بلکه بر کل جامعه تأثیرات سریع دارد. اسلام به خوبی درک شده و پذیرفته شده نه تنها بر فرد بلکه بر کل جامعه تأثیر می گذارد ، همه ساختارهای آن اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، آموزشی ، بهداشتی و غیره است. تفکیک ادعا شده بین دولت و ایمان که دولت های غربی به دنبال تحمیل آن بر جوامع اسلامی هستند نادرست است.  از آنجا که شکل حکومت از ایمان جدا نیست ،  داشتن  ایمان مستلزم ایجاد یک شکل عادلانه از حکومت و توزیع ثروت است.

 

نگرش فعلی شما در مورد احکام اسلامی مانند نماز ، روزه ، حجاب و غیره چیست؟

همانطور که در همه جوامع و در همه ادیان ، یک سری قوانین باید رعایت شود، بنابراین ، منطقی و طبیعی است که اسلام احکامی را بر اساس عقاید الهی داشته باشد. به عبارت دیگر ،  “احکام اسلامی” بر اساس عقاید الهی است که در قرآن کریم بیان شده است.

و نگرش من نسبت به آنها تسلیم صادقانه و ساده است. خب ، شخصاً من تصمیم خود را شرم آور و بی احترامی می دانم و بقیه را کنار می گذارم. من برای رفع  سوء تفاهم ها توضیح می دهم ، آنچه می خواهم بیان کنم این است که برای من غیرقابل درک و شرم آور خواهد بود که سعی نکنم دستورات خداوند را انجام دهم ، اما از طرف دیگر بپذیرم و از او کمک و برکت بخواهم ، در حالی که من از او اطاعت نمی کنم. ما قبلاً می دانیم که هرگز نمی توانیم از او به اندازه شایستگی او شکر کنیم ، بنابراین ما باید حداقل سعی کنیم از دستوراتش اطاعت کنیم ، که از طرف دیگر به نفع ما است. برای مثال ،  صلاه (نماز) ما را تصفیه ، تقویت میکند و شفا می دهد. امیدوارم روزی بتوانم سعادت نماز را درک کرده و با آن زندگی کنم.

من فکر می کنم همه خواص روزه داری  را می دانند ، زیرا  متخصصان مختلف پزشکی آنها را فهرست کرده اند ، اگرچه  تنها به جسم محدود نمی شوند ، بلکه آثار آنها بر روح نیز تأثیر می گذارد. در مورد حجاب ، خواندن و گوش دادن به نظرات خردمندان در مورد الزام به رعایت آن ضروری است. در ابتدا من متوجه نشدم چرا باید حجاب داشته باشم ، چون یک ضرب المثل هست که می گوید: “از روی ظاهر دیگران را قضاوت نکنید” و من فکر میکردم که شما مطمئناً فرد بهتری نیستید چون  پوشش دارید.

 

اوه ! خب ، من مطمئناً نمی دانم که آیا شما فرد بهتری هستید یا نه. اما امروز ، می دانم که آیا شما مطیع تر هستید یا نه ! خب ، همانطور که در موارد دیگر مورد بحث شد ،  حجاب یا بی حجابی یک انتخاب نیست ، این فقط یک دستور  است که فرد آزادانه تصمیم می گیرد اطاعت کند یا نکند. و بنابراین ، تصمیم من قاطع بود  و با همه احساسم متقاعد میشدم . من نمی خواهم بگویم آسان بود ، نه ، اما این شما را به بلوغ میرساند و برکت می دهد. و امروز بخشی از من است و من آن را دوست دارم زیرا مرا آگاه و دور از ابتذال نگه میدارد.

گروه ترجمه انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی سایت رهیافتگان-  مترجم از زبان انگلیسی :مونا نیکزادفر

متن اصلی را اینجا ببینید

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار