تاریخ انتشار :

شورای علمای شیعه افغانستان

درخواست علمای شیعه برای گنجاندن فقه جعفری در قانون اساسی افغانستان

شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان خواست فقه جعفری را در قانون اساسی جدید لحاظ کند.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) به نقل از «النعیم نیوز»، شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان خواست ضامن رفتار با تمامی ادیان و نژادها باشد و مساوات و عدالت را رعایت کند و فقه جعفری را در قانون اساسی جدید کشور لحاظ کند.

 

علمای شیعه افغانستان همچنین از دولت آینده خواستند تمامی ادیان و نژادها را در دولت مشارکت دهد و گرفتن زکات از شیعیان مسلمان خودداری کند و فقه جعفری را در قانون جدید لحاظ کند.

علمای شیعه افغانستان در ادامه همچنین بر ضمانت سلامت و امنیت زنان و اقلیت ها تاکید کرده و گفتند: شیعیان افغانستان هر گونه جنگ و خشونت را رد می کنند و همه خواستار صلح هستند.

علمای شیعه افغانستان بر مساوات در موسسات دولتی تاکید کرده و گفتند: مردم افغانستان امنیت و صلح و دولتی که تمامی ادیان و نژادها را در خود مشارکت دهد، خواستار هستند.

منبع: شبستان

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار