تاریخ انتشار :

اتین دینت تازه مسلمان مسیحی فرانسوی

بازنویسی کتاب شرح زندگی پیامبر خدا اثر تازه مسلمان و نقاش فرانسوی

کتاب «زندگی حضرت محمد» به دستور و سفارش یک مرکز نظامی فرانسوی توسط اتین دینت چاپ و منتشر شده است، که در سال ۱۹۱۸ برای دلجویی از مسلمانان به احترام سربازان مسلمانی که برای فرانسه در جنگ کشته شده بودند.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  گروه ترجمه انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی سایت رهیافتگان-مترجم: معصومه طاهری  ایزابل سایا بودیس ( Ysabel Saïah-Baudis) ویراستار و نویسنده فرانسوی که کتاب «زندگی محمد پیامبر خدا» را که نوشته اتین نصرالدین دینت است را مجددا تنظیم ویراستاری می کند؛ به صورتی که برای خواننده روان تر و کاملتر شود و این فرصتی است برای بررسی بهتر و بیشتر زندگی اتین دینت نقاش مسلمان، عارف و متعهدی که روی این کتاب کار کرده بود. چاپ مجدد کتاب «زندگی محمد پیامبر خدا» به همراه بیوگرافی اتین دینت (۱۹۶۱-۱۸۶۱) که با همکاری دوستش سلیمان بن ابراهیم کتاب را نوشته یک اتفاق مهم است.

اتین دینت یک مسیحی فرانسوی بورژوایی بوده که نقاشی می کرد و هنرهای زیبا خوانده بود یک باربه طور اتفاقی دریک ماموریت علمی برای شناخت و کشیدن تصاویر سوسک و شناخت گونه های مختلف آن به کشور الجزایر اعزام شده بود. در اولین سفرش با دیدن مناطق بکر و زیبا، عاشق طبیعت و روابط خوب و دوستانه مردم شد و کم کم شیفته این کشور می گردد، اما بیشتر از آن، شیفته تمدن و فرهنگ الجزایر می شود و بدون توجه به ماموریت کاری که به عهده داشت به کشورش فرانسه برمی گردد. بعد از آن اتین دینت به دین اسلام گروید ومسلمان شد. او در طول زندگی خود همواره تلاش می کرد دو کشور فرانسه و الجزایر را با هم نزدیک و متحد کند.

کتاب «زندگی حضرت محمد» به دستور و سفارش یک مرکز نظامی فرانسوی توسط اتین دینت چاپ و منتشر شده است، که در سال ۱۹۱۸ برای دلجویی از مسلمانان به احترام سربازان مسلمانی که برای فرانسه در جنگ کشته شده بودند.

ایزابل سایا بودیس روزنامه نگار و نویسنده فرانسوی است که دهها کتاب چاپ و منتشر کرده و یا برای آنها پیشگفتار و سرمقاله نوشته است و از سال ۲۰۰۹ مدیریت انتشارات Editions Orients را برعهده دارد. وی ویراستاری وبازنویسی مجدد کتاب« زندگی حضرت محمد» را انجام می دهد تا خوانشی سهل تر و روان تر داشته باشد.
گفتنی است؛ این اثر به غیر از مطالبی که دارد به زیبایی توسط یکی از بزرگترین نقاشان شرق شناس به تصویر کشیده شده است. همچنین توسط محمد راسیم مینیاتوریست و خوشنویس طراحی شده است و این فرصتی است برای بررسی درباره سیر زندگی فوق العاده اتین دینت و دورانی که در آن زندگی کرده است؛ البته نقاشی های کتاب هم در فضای هنری امروز مورد توجه قرار گرفته و از نظر هنری و ادبی نیاز به بازبینی دوباره دارند.

گروه ترجمه انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی سایت رهیافتگان-مترجم: معصومه طاهری  

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار