تاریخ انتشار :

اثر جدید سید جعفر هاتف الحسینی

معرفی و انتشار کتاب “پروژه اسلام عامیانه درمیسیولوژی”

وی خاطرنشان کرد: اسلام عامیانه یک خوانش جدید از اسلام است. منابع واسناد میسیولوژی در این باب موجود است. استحاله اسلام و نابودی اسلام در دهه های آینده از اهداف بلند مدت پروژه اسلام عامیانه است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) پروژه اسلام عامیانه یک مدل تبشیری مسیحیت است، این مدل تلاش ندارد فردی مسیحی شود بلکه تلاش بر انحراف اساسی اسلام اصیل ناب محمدی است. هجمه های برای انحراف اسلام ناب محمدی آزمایش و مدل نویسی شده است.

 

به گزارش رهیافتگان  سید جعفر هاتف الحسینی از کتاب جدید خود با نام پروژه اسلام عامیانه در میسیولوژی خبر داد. این پژوهشگر جوان با بیان اینکه این کتاب در مراحل آخر است، خبر داد بزودی کتاب منتشر خواهد شد.

 

وی خاطرنشان کرد: اسلام عامیانه یک خوانش جدید از اسلام است. منابع واسناد میسیولوژی در این باب موجود است. استحاله اسلام و نابودی اسلام در دهه های آینده از اهداف بلند مدت پروژه اسلام عامیانه است.

 

هاتف الحسینی ادامه داد: پروژه folk islam”” در برخی کشورهای اسلامی همچون ترکیه و مالزی و بنگلادش ازمایش شده است و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 

وی رویکرد پست مدرن تبشیری را استحاله و نابودی اسلام اصیل می داند و معتقد است نگرش انسان شناسان و فرهنگ شناشان باعث تغییر تاکتیک تبشیر در بین مسلمانان شده است. یکی از معروف ترین کتاب ها می توان کتاب “پل هایی برای اسلام: دیدگاه مسیحیان در مورد اسلام عامیانه” از فیل پارشال نام برد. فیل پارشال بعد از سالها تحیقی نگاهش را به این مدل تغییر داد و آن را با عوارض خطرناک نامید.

کتاب “پروژه اسلام عامیانه درمیسیولوژی” توسط سید جعفر هاتف الحسینی نوشته شده و به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه اصفهان منتشر خواهد شد.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار