تاریخ انتشار :

 سیر شبهات قرآنی

مدل معادل پویا یا تفسیر مسیحی از قرآن

یکی از نظریه پردازهای مسیحی آلمانی تفسیر جدیدی از قرآن ارائه داده است، این مفسر مسیحی با استفاده از آیات قرآن به صلیب کشیدن حضرت عیسی علیه السلام را اثبات می کند و آیاتی که هویت اسلامی را تبیین می کند به نوعی باز تفسیر می کند.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) سید جعفر هاتف الحسینی پژوهشگر میسیولوژی و نویسنده کتاب نقدی بر معادل پویا است. او در جشنواره علامه حلی کشوری برگزیده کتاب سطح چهار بخش کلام شده است.

هاتف الحسینی می گوید: مدل معادل پویا یا تفسیر مسیحی از قرآن تلاش مسیحیت تبشیری برای ضربه به جایگاه قرآن در جهان اسلام است. تفاسیر قرآنی از نظریه پردازهای مسیحی صرفا شبهاتی ایجابی برای مصادره به مطلوب است.

 سیر شبهات قرآنی از گذشته تا به حال چگونه بوده است؟

قرآن به عنوان کلامی الهی در نزد مسلمانان است، مسیحیت تبشیری تلاش های بسیاری برای تضعیف قرآن در جامعه اسلامی کرده است. در قرن ۱۹ دو کتاب ضد اسلامی با شبهات قرآنی در ایران به چاپ رسید که حوزه علمیه جواب علمی خوبی به آنها داد. ویلیام ست کلر تیزدال انگلیسی و فاندر آلمانی نویسنده این کتاب ها تلاش بسیار کردند تا با شبهات اسلامی باعث تضعیف جایگاه قرآن در جامعه اسلامی شود ولی جواب عکس داد و مسیحیت تبشیری خارجی بیشتر در ایران منزوی شد. در قرن اخیر شگردهای جدید ایجابی مورد استفاده قرار گرفت.

تفسیر مسیحی چگونه از قرآن استفاده می شود؟

مسیحیت تبشیری روش خود را از شکل سلبی به ایجابی تغییر داد. یکی از مهم ترین روش های آنها مدل “زمینه­ مندسازی ایجابی” از بروس نیکلز است. مدل های دیگری هم مثل “معنای کامل” از جولیو باستی سانی وجود دارد ولی مدل مطرحی نیست.

در این مدل ها شکل رویکرد ایجابی است، به جای رویکرد سلبی-سنتی تلاش می شود و قرآن پلی برای رسیدن تبشیر انجیل قرار گیرد. در گام اول قرآن تایید می شود و در گام دوم با استفاده از متشبهات قرآنی صرفا قرآن به عنوان پلی برای انجیل قرار می گیرد.

 چند نمونه مصداقی از تفاسیر مسیحی قرآن را نام ببرید؟

یکی از نظریه پردازهای مسیحی آلمانی تفسیر جدیدی از قرآن ارائه داده است، این مفسر مسیحی با استفاده از آیات قرآن به صلیب کشیدن حضرت عیسی علیه السلام را اثبات می کند و آیاتی که هویت اسلامی را تبیین می کند به نوعی باز تفسیر می کند. پل زنی قرآن، مصادره به مطلوب است که قرآن مسلمانان را برای تبشیر مسیحیت مصادره می کند.

 دیدگاه مسیحیان درمورد تفسیر مسیحی از قرآن چیست؟

مسیحیان نظرات مخالف و موافقی برای تبشیر مسیحیت دارند. مسیحیان مخالف پل زنی قرآنی را یک روش خلاف اخلاق و انسانیت می دادند که با رواج این روش فقط ضربه های سنگینی به مسیحیت می زند.

 کتاب نقدی بر معادل پویا به چه نکاتی پرداخته است؟

کتاب نقدی بر معادله پویا مجموعه مقالات میسیولوژی مخالفین و موافقین این مدل است. معادل پویا شیوه غیر اخلاقی است که تمام هویت اسلامی را برای  تبشیر مسیحیت پل قرار می دهد. به عنوان مثال قرآن را کتاب الهی میخوانند اما نه به عنوان کتاب آسمانی مثل عهد جدید بلکه مثل کتب پیامبران عهد قدیم، در ادامه از تمام متشابهات قرآنی برای تبشیر مسیحیت استفاده می کنند. اگر هم تعارض شدیدی بین کتاب مقدس و قرآن پیش آید هر دو را بازتفسیر می کنند مثل اینکه ایات قرآن در رد تثلیث را بازتفسیر می کنند و به  عنوان رد سه خدایی نه تثلیث معرفی کنند و در ادامه تثلیث در کتاب مقدس را به تجلی بازتفسیر کنند تا از منابع اسلامی برای اثبات آن برای مسلمانان استفاده کنند.

 تفاسیر قرآن کریم با سختی بسیار و مجاهدت علمای بسیاری به دست نسل ما رسیده است، وظیفه ماست تا بدون هیچ انحرافی این تفاسیر را به دست نسل های بعدی برسانیم. نیاز است جامعه نخبه قرآنی با دقت بیشتر به دفاع از قرآن بپردازند.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار