تاریخ انتشار :

خاطره آیت الله خامنه ای-رهبرانقلاب-شفایافتن ازشفایافتن«حسین الهی قمشه ای»

شفایافتن یک دکتر الهی قمشه ای با نذرعلی اصغر

رهبرانقلاب درادامه می گوید:دردفترکون ومکان نام حسین آمده،این «حسین»همین حسین است که برنامه اجرامی کند-سخنرانی می کند.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) آقای الهی قمشه ای، این نغمه حسینی را برای پسرش «حسین آقا »گفته بود،همین حسین آقا که برنامه اجرامی کند.

الهی قمشه ای-پدر-برایم نقل کرد که فرزندم (حسین)به بیماری سختی مبتلا شده بود، وقطع امید شده بود،دکترهم گفته بود که بیمار نباید شیر وآب بخورد

که آقای قمشه ای برای من تعریف کرد که من جان دادن حسین رامشاهده می کردم وبرای اینکه مادرش این صحنه دردناک رانبیند به ایشان گفتم،تو برو پشت بام سرتو برهنه کن وبراش دعاکن ، وما دیگر قطع امیدکرده بودیم ومن نذرکردم که اگرشفایافت،یک منظومه ای بگم برای امام حسین وهمینطور داشتم درذهن می پروراندم  رسیدم به علی اصغر وتشنگی علی اصغر،

یهوبه ذهنم رسید که این بچه ۳،۴روز آب نخورده بود،به دستور دکتر نه آب خورده بوده ونه شیر(دکترگفته بودآب وشیربرایش ضرردارد)،بذهنم رسید حالا که داردمیمیره،من کمی آب بهش بدهم که تشنه نمیره،

قاشق چایخوری آوردم وآب راقطره قطره لای لبهای بهش دادم،

دیدم بچه چشمان خودرابازکرد وبعدشروع کردبه گریه کردن!

رفتم مادرش راصدازدم،گفتم«این بچه شیرمیخاد».

مادرش خیال کرد که بچه مُرده ومن دارم با این لحن-ادبیات-بهش دلداری میدم.

مادرآمددیدبچه گریه می کند وبهش شیرداد وکم کم بچه خوب شد- شفایافت.

رهبرانقلاب درادامه می گوید:دردفترکون ومکان نام حسین آمده،این «حسین»همین حسین است که برنامه اجرامی کند-سخنرانی می کند.

واین منظومه «نغمه حسینی»یکی ازبهترین شعرهای آقای الهی قمشه ای است/پایان خاطره آیت الله خامنه ای/۲۵ شهریور ۱۳۹۷ فارس،

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:متن راازویدئو، اینجانب تبدیل به متن کرده ام،البته دراین قصه از«دعاوتضرعِ مادرحسین»نبایدغافل شد که با سربرهنه استغاثه می کرد.

منبع: وبلاگ پیراسته فر

 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار