تاریخ انتشار :

خانم سوخی اینهواشجره

چرا مسلمان شدم گفتگو با خانم سوخی اینهواشجره تازه مسلمان مکزیکی

من از بچگی به حجاب علاقه داشتم و دوست داشتم راهبه شوم و با انجیل هم آشنایی داشتم. بعد از آن انس با قرآن سبب شد مسلمان شوم. قرآن همه کتب مقدس دیگر را کامل کرده است و زمانی که قرآن را خواندم واقعا جذب اسلام شدم.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) بعد از آن انس با قرآن سبب شد مسلمان شوم. قرآن همه کتب مقدس دیگر را کامل کرده است و زمانی که قرآن را خواندم واقعا جذب اسلام شدم.

 

<

>

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار